Embed

6.5 Milyon İşçiye İyi Haber

 

 
Patrona kötü, işçiye iyi haber. Çalışma Bakanlığı’ndan 30’un altında çalışanı olan iş yerlerinde çalışan 6.5 milyon işçiye iyi haber: “Patron sendikalı oldu, diye işten atsa bile rahat olun, bu iş mahkemeden döner. ”
 
Küçük işletme sahibi patrona, “Sendikalı işçini işten atabilirsin” mesajıyla kamuoyunda büyük tartışma yaratan ve hem ulusal hem de uluslar arası örgütlerin büyük tepkisine neden olan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na ilginç yorum. Yasanın bu şekilde çıkmasından büyük rahatsızlık duyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, “Biz bu engelin konulmaması için çok uğraştık. Ancak TOBB’u ikna edemedik” derken, yasanın bu haline rağmen işçilerin rahat olması mesajı verdiler.
 
Üst düzey bir bakanlık bürokratı, “Yasa bu şekilde çıkmış olsa bile, sendikaya üye olduğu için ya da sendikal faaliyette bulunduğu için bir işçi işten atılırsa, mahkemeye gittiğinde mutlaka kazanır” dedi. Bürokrat, örgütlenme hakkının en temel insan haklarından biri olduğunu ve bunun engellenemeyeceğini belirtirken, Türkiye’nin de hem Anayasasında hem yasalarında hem de imzaladığı uluslar arası sözleşmelerde güvence altına aldığını anımsattı.
 
6356 sayılı yasada bunu engellemeye yönelik bir düzenleme yapılmış bile olsa, konunun mahkemeye yansıması durumunda hem iş mahkemelerinden hem de Yargıtay’dan döneceğini söyledi.
 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanununun sendikal faaliyetler nedeniyle işten atılan işçilerin alacağı tazminat maddesi büyük tartışma yaratmıştı.
 
Üçlü Danışma Kurulu’nda yer almayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ilk kez çalışma yaşamına ilişkin bir yasa hazırlığında, açıktan sahnede yer almıştı. Üye iş yerlerinin çıkarlarını korumak adına, 30 kişinin altında işçi çalıştıran patronların, sendikal tazminat ödemelerini engellemişti.
 
Oysa yine bir patron örgütü olan Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK), Çalışma Bakanlığı ve işçi konfederasyonlarıyla birlikte bu düzenlemenin ILO başta olmak üzere uluslar arası sözleşmelere aykırı olacağını savunmuştu.
 
EN AZ BİR YILLIK MAAŞ KADAR TAZMİNAT
 
Bu engelleme olmasaydı, 30 kişinin üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde olduğu gibi, küçük işletmeler de sendikal nedenle işten atılan işçiye, mahkeme kararıyla bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere ‘sendikal tazminat’ ödemek zorunda kalacaktı.

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !