Verimlilik Üzerine..

Bir sanayi şirketinin Genel Müdürü ve aynı zamanda bir kültür vakfınca kurulan senfoni orkestrasının yönetim kurulu başkanı, ayın konseri Schubert'in "Bitmemiş Senfonisi"ne gidemediğinden, yerine şirketin verimlilik uzmanını gönderir.

Ertesi hafta verimlilik uzmanından teşekkür yerine bir değerlendirme raporu alır:

"Sayın Genel Müdürüm;

1) Dört obuacı konserin önemli bir zaman diliminde boş oturmuşlardır. Bunların sayısı azaltılmalı ve diğerlerinin konsere daha çok katkısı sağlanmalıdır.

2) Oniki kemancı aynı anda, aynı hareketi yapmakta, aynı notaları seslendirmektedirler. Burada da personel tasarrufu yapılmalıdır.

3) Özellikle onaltılık notaların çalınması oldukça gereksizdir. Çünkü, izleyiciler sekizlik notalarla onaltılık notalar arasındaki farkı anlar görünmemektedir. Dolayısıyla sekizlik notalarla eser icra edilmeli, yüksek ücretli keman ustaları yerine stajyerler kullanılarak masraf düşürülmelidir.

4) Yaylı sazlarla işlenen pasajların nefesli sazlarla aynen tekrarlarının yol açtığı gereksiz düplikasyonlar önlenebilir. Böylece iki saatlik konser 20 dakikaya iner."

Eğer Schubert bütün bunları dikkate almış olsaydı "Bitmiş Senfoni" bitmiş olurdu...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !